Archive

Posts Tagged ‘klantwaarde’

Bouwstenen succesvolle online value propositie

March 30th, 2010

Vorige week heb ik een training gehad van Focus Conferences Alexander Osterwalder over het business model canvas. In zijn workshop hanteert hij een aanpak om met zijn model naar een uniforme taal te komen om businessmodellen te beschrijven en te kunnen bespreken. Een van de belangrijkste aandachtspunten is de verandering in de organisatie op gang brengen in het nadenken over nieuwe modellen en ten slotte de organisatie meekrijgen de verandering in gang te zetten.

Wanneer  je in de gelegenheid bent als directie tijd vrij te maken voor een workshop van Alex vooral doen! Wanneer je dit niet kunt, hieronder alvast het model.

Centraal in het business model canvas van Osterwalder staat de value proposition. Tijdens de workshop werd niet verder ingegaan op hoe je deze samenstelt. Ik vind het waardevol om hier iets over te zeggen. Overigens wil je meer hierover lezen check dan het artikel van James Anderson, James Narus en Wouter van Rossem: Customer value propositions in business markets. Zij richten zich in het artikel op B2B maar ik denk dat veel hiervan bruikbaar is bij het opstellen van iedere waarde propositie.

Wanneer je een product of dienst aanbiedt naar de markt kun je technische, economische, service en sociale  voordelen bieden die waarde opleveren voor de klant. Echter je bent daarin niet uniek, je concurrent doet dit ook.

Het gaat er hier om hoe je je kunt onderscheiden met je (online) propostie naar de klant. Van Rossem stelt terecht de vraag hoe verhouden deze waarde elementen uit je propositie zich met het beste alternatief?

Om een vergelijking en afweging te kunnen maken onderscheidt hij waarde elementen in drie typen:

1. Waarde elementen die gelijk zijn

Dit zijn elementen met dezelfde performance of functionaliteit als het beste alternatief.

2. Waarde elementen die verschillen

Wanneer je deze elementen vergelijkt met het beste alternatief is je aanbod superieur of inferieur.

3. Waarde elementen die betwist worden

Dit zijn elementen waarover jij en je klant het niet eens zijn hoe performance en functionaliteit zich verhouden tot het beste alternatief. Het kan zijn dat jij een waarde element beschouwt als een punt van verschil in je voordeel terwijl je klant het waarde element ziet als een punt van gelijkheid met het beste alternatief. Omgekeerd is ook mogelijk, jij beschouwt een waarde element als een punt van gelijkheid terwijl de klant het ziet als een punt van verschil in het voordeel van het beste alternatief.

Vooral in het laatste punt schuilen kansen. Ik meen dat je zo kunt kijken naar je online waarde propositie en actie kunt ondernemen.  De waarde elementen van je bedrijf  kun je op die manier ten opzicht van concurrerende aanbieders zetten en je klanten vragen wat ze het meest waarderen.   Ik beschouw de functionaliteit op je website als een belangrijk middel om je te onderscheiden ten opzichte van je concurrent. Wanneer je inzicht hebt welke functionaliteiten je online biedt en hoe die gewaardeerd worden door de klant ten opzichte van de concurrent, dan  kun je met name je online propositie verder ontwikkelen.

Als je vragen hebt of aanvullingen, ik zie je comments graag verschijnen.

Kees Ondernemen, Online strategie , ,

Ondernemen 2.0 interview door Debbi Gesthuizen

July 22nd, 2009

Debbi Gesthuizen is eigenaresse van het bedrijf de verwondering een fullservice communicatie bureau. Ze vroeg of ze me mocht interviewen over o.a. ondernemen 2.o. Het resultaat van het interview kun je hier lezen.

Het was leuk om te doen en Debbi zette me aan het denken om ondernemen 2.0 verder uit te werken. Debbi bedankt daarvoor! Je kunt Debbi volgen op twitter.

Vanaf volgende week ben ik een paar weken met vakantie. Lekker ontspannen, uitrusten en de creativiteit zijn gang laten gaan. Een van de onderwerpen die hoog op de agenda staan is het verder uitwerken van ondernemen 2.0 en hoe je als bedrijf online je customer value proposition neerzet en ontwikkelt.

Mocht je reacties hebben op het interview of vragen, please shoot!

Kees Online strategie , ,

Commissie Brinkman begrijpt online niet: “Online diensten boren blijkbaar een behoefte aan waar printmedia op dit moment niet (meer) in voorzien.”

July 21st, 2009

Tree-on-blueskyDe afgelopen weken heb ik vooral nagedacht over het rapport dat Eelco Brinkman en consorten hebben opgesteld en gepresenteerd. Het rapport is getiteld  “Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers – De volgende editie” (Bekijk het volledige adviesrapport van de commissie Brinkman hier). De opdrachtgever van de commissie Brinkman is Ronald Plasterk, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onder dit ministerie valt de verantwoordelijkheid voor een vrije pers.

Omdat ik niet verwacht dat iedereen het rapport leest geef ik in deze blog kort aan wat de vraagstelling was en waar het rapport mee komt.

De vraagstelling aan de commissie is als volgt in het rapport verwoord:

“Allereerst moet de commissie adviseren over innovatiemogelijkheden binnen de pers op korte termijn en de manier waarop die innovatie gestimuleerd en gefinancierd kan worden. Daarvoor is door de Minister in ieder geval voor twee jaar een bedrag van acht miljoen euro gereserveerd. Voorts heeft ze de taak om advies uit te brengen over de toekomst van nieuws en opinievoorziening in Nederland, toegespitst op de rol van de pers.” Read more…

Kees Online strategie , , ,

De test: echte toegevoegde waarde bieden als bedrijf

June 18th, 2009

De laatste maanden volg ik Umair Hague op zijn blog voor Harvard. Hij noemde Prezi het beste businessmodel in de wereld en ik ben om.

Prezi is een tool om presentaties mee te maken. Maar dan niet volgens de powerpoint traditie maar een compleet nieuwe benadering. Ik heb het nu een aantal malen gebruikt en mijn opdrachtgevers vallen bijna van hun stoel.

Presentaties maken wordt met Prezi fun en het is effectief. Waarom? Omdat we bij het opzetten van presentaties niet liniair denken zoals je bij Powerpoint toe wordt gedwongen.

Prezi staat je toe om te werken vanuit één groot vlak met onbeperkte zoom mogelijkheden (in en uit) en dus vrijheid. Je kunt eenvoudig onderwerpen toevoegen aan een presentatie zonder het overzicht te verliezen. Het voordeel is dat je tijdens het brainstormen de presentatie onderwerpen opzet,  associëren en aan elkaar linkt. Dus je eigen structuur kiezen zonder aan vaste pagina’s gebonden te zijn.

Prezi vind ik een voorbeeld van hoe je als bedrijf innovatief kunt zijn in een markt die vergeven lijkt. Prezi levert echte waarde met haar tool en dat is het belangrijkste wanneer je een bedrijf start en een product ontwikkelt. Ik ben onder de indruk!

Kees Innovatie, Ondernemen , ,

Sturen op CPO (cost per order) in online marketing schiet ernstig tekort

April 15th, 2009

In veel van de online marketing campagnes die ik voor opdrachtgevers heb uitgevoerd was CPO een belangrijke kpi om te beoordelen of de campagne het goed deed. CPO of cost per order wordt bepaald door je marketing uitgave online te delen door het aantal orders dat je er online mee binnenhaalt. Bedrijven hanteren veelal als grens voor de maximale CPO een percentage van de waarde van de gemiddelde order. Dit percentage is vaak gebaseerd op de marketing kosten die het bedrijf in het verleden maakte om haar omzet veilig te stellen.

Een voorbeeld verheldert. Stel dat voor een reizen site de gemiddelde verkochte reis 500,- aan omzet oplevert.  Stel een online marketing bureau mag maximaal  6% uitgeven maken om één order binnen te halen. De CPO mag dan maximaal 30,- zijn. CPO zegt dus vooral iets over de kosten van je sales, je online omzet.

Read more…

Kees Online strategie , , ,